مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

تعداد قسمتهاي منتشر شده: 105 ويديو

شهرنما »

یاد ایام

...
23 ارديبهشت 1398
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 7 بهمن ماه

بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبار غرب خراسان رضوی) 3 الی 6 بهمن ماه97 گویندگان: براتعلی رجبی، زهرا امیری تدوین: زهرا امیری تهیه شده درمجله اینترنتی اسرارنامه ...
8 بهمن 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 3 بهمن ماه

بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبار غرب خراسان رضوی) 29دی الی 3بهمن ماه97 گویندگان:براتعلی رجبی ، زهرا امیری تدوین:زهرا امیری تهیه شده درمجله اینترنتی اسرارنامه...
4 بهمن 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 29 دی ماه

روی خط خبر سبزوار بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبار غرب خراسان رضوی) 26 الی 28 دی ماه97 گویندگان:براتعلی رجبی، زهرا امیری تدوین:زهرا امیری تهیه شده درمجله اینترنتی اسرارنامه ...
2 بهمن 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 23 دی ماه

روی خط خبر سبزواربااسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبارهفته گذشته شهرستان) 15الی21 دی ماه97 گویندگان:براتعلی رجبی، زهرا امیری تدوین:زهرا امیری تهیه شده درمجله اینترنتی اسرارنامه ...
23 دي 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 15دی ماه

روی خط خبر سبزواربااسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبارهفته گذشته شهرستان) 8الی14 دی ماه97 گویندگان: براتعلی رجبی ، زهراامیری تدوین: زهرا امیری ...
17 دي 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 1 دی ماه

روی خط خبر سبزواربااسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی ازاخبارهفته گذشته شهرستان) 24الی30آذرماه97 گویندگان:براتعلی_رجبی و زهرا_امیری تدوین:زهرا_امیری تهیه شده درمجله اینترنتی اسرارنامه ...
3 دي 1397
ادامه »

شهرنامه این هفته: معلم انقلاب

قسمت اول زادروز دکتر شریعتی، هفته بسیج و میلاد پیامبر مهربانی مجریان: امید برومندی و سمیرا واعظی نژاد تدوین: زهرا امیری با سپاس از آقایان محمد سنگ سفیدی و محمد خالقی...
5 آذر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 3 آذرماه 97

بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 26 الی 2 آذرماه97 گویندگان: براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
5 آذر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 19 آبان ماه

بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 12الی18آبان ماه97 گویندگان: براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
21 آبان 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات