مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

تعداد قسمتهاي منتشر شده: 98 ويديو

شهرنما »

شهرنامه این هفته: معلم انقلاب

قسمت اول زادروز دکتر شریعتی، هفته بسیج و میلاد پیامبر مهربانی مجریان: امید برومندی و سمیرا واعظی نژاد تدوین: زهرا امیری با سپاس از آقایان محمد سنگ سفیدی و محمد خالقی...
5 آذر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 3 آذرماه 97

بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 26 الی 2 آذرماه97 گویندگان: براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
5 آذر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 19 آبان ماه

بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 12الی18آبان ماه97 گویندگان: براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
21 آبان 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 12 آبان ماه

بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 5 الی11آبان ماه97 گویندگان: براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
12 آبان 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 5 آبان ماه

روی خط خبر سبزوار با اسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 22 الی28 مهرماه97 گویندگان:براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین:زهرا امیری...
6 آبان 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 28 مهرماه

روی خط خبر سبزوار با اسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 21 الی27 مهرماه97 گویندگان:براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین:زهرا امیری...
2 آبان 1397
ادامه »

روی خط خبر 21 مهرماه

روی خط خبر سبزوار با اسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 14الی20 مهرماه97 گویندگان:براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین:زهرا امیری...
23 مهر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 15 مهرماه

روی خط خبر سبزوار با اسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 7 الی13 مهرماه97 گویندگان:براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین:زهرا امیری...
16 مهر 1397
ادامه »

روی خط خبر سبزوار 8 مهرماه 97

روی خط خبر سبزوار با اسرارنامه بسته خبری سبزوار (گلچینی از اخبار هفته گذشته شهرستان) 1 الی 6 مهرماه 97 گویندگان:براتعلی رجبی،زهرا امیری تدوین: زهرا امیری...
11 مهر 1397
ادامه »

حدیث سرو

حدیث سرو یادنامه دکتر سیدمحمد علوی مقدم کاری از: زهرا امیری و براتعلی رجبی...
7 مهر 1397 / 4 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات