مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فرزندان دیار سربداران   /   29 آذر 1392   /   کد مطلب: 3205   /   بازدید: 2820   /   نظرات: 10

مدیران و چهره های سیاسی سبزوار بزرگ

این فهرست توسط مخاطبان گرامی و نیز اعضای تحریریه اسرارنامه تکمیل می شود.و در هر زمان قابل ویرایش و افزودن موارد جدید و یا حتی در صورت ضرورت حذف برخی موارد قبلی است. هرگونه ویرایش در مطالب این فهرست با ارسال پیشنهادات و انتقادات مخاطبان گرامی به بخش نظرات اسرارنامه و سپس بررسی و اقدام تحریریه این مجله صورت می پذیرد.

شما مخاطب عزیز نیز از همین لحظه می توانید در تکمیل و ویرایش فهرست زیر که از مدیران و چهره های سیاسی متعلق به ناحیه سبزوار بزرگ (سبزوار ، جوین ، جغتای ، خوشاب ، داورزن و ششتمد ....)تهیه می شود ، یاری رسانید.

این فهرست به ترتیب حروف الفبا تنظیم می شود:

 

آ:

 آزادواری، مهدی: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

آقا بابایی،علی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 


الف:

احمدی مقدم، اسماعیل: سردار اسماعیل احمدی مقدم برای آشنایی بیشتربا این مدیر سبزواری هم اکنون روی اینجا کلیک کنید

 

ابارشی، مهدی:  مهدی ابارشی. برای آشنایی بیشتر با این مدیر سبزواری هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 


ب:

بزرگیان، احمد: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 


پ:

پسندیده، ابوالفضل: ابوالفضل پسندیده. برای آشنایی با این مدیر سبزواری و سفیر ایران در تعدادی از کشورهای خارجی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

پوینده، محمدرضا: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 


ت:

 


ث:

 


ج:

جراحی ،محمود : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 


چ:

 


ح:

 
 
حجازی، فخرالدین : فخرالدین  حجازی .  برای مطالعه اطلاعات بیشتر درباره این چهره بارز سیاسی از دیار سربداران هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 
حسینی ،جواد : سید جواد حسینی: برای آشنایی بیشتر با این مدیر و سیاستمدار نخبه سبزواری هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 

خ:

خسروتاج، مجتبی: مجتبی خسروتاج. برای کسب اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 
 
خیر آبادی ،محمد رضا :(اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 
خیر آبادی ،مرتضی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 

د:

داورزنی، محمد :(اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

دلبری، احمد: دکتر احمد دلبری. برای کسب اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 

دلبری ،محمد : محمد دلبری. برای اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید

 

دلبری، مجتبی: مجتبی دلبری. برای اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 

دولت آبادی ،احمد : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

دولت آبادی ،حیدر علی  : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

دولت آبادی ،محمد : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

دیواندری ،علی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

دواچی، بهزاد: بهزاد دواچی. برای آشنایی با این مدیر سبزوار هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.


ذ:

 


ر:

 راه چمنی ، محمد رضا :محمد رضا راه چمنی .برای اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید
 
 
 

ز:

 
 

ژ:

 
 

س:


سبحانی فر، رمضانعلی: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
سلیمی نمین، عباس: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
سوئیزی، مهری : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
سیدآبادی، علی اصغر: علی اصغر سید آبادی. برای آشنایی با این مدیر فرهنگی برجسته سبزواری در کشور هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 

ش:

 
 

ص:

صادقی ،علیرضا : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

صالح آبادی ، علی : علی صالح آبادی . برای مطالعه اطلاعات بیشتر درباره این چهره ملی سیاسی و مدیریتی از دیار سربداران هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

صالح آبادی ،علی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

 صالحی نیا ،محسن : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 


ض:

 


ط:

طالبی، محمد علی:  (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)


ظ:

 


ع:

 عسگری ،علی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

عطاریان ،ایران دخت : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

عنابستانی ، علی اصغر: علی اصغر عنابستانی .برای کسب اطلاعات  بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید

 


غ:

غنی ، قاسم : قاسم غنی. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دکتر قاسم غنی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.


ف:

فراشیانی، عباسعلی: عباسعلی فراشیانی مدیر بیمه های اتومبیل و شخص ثالث بیمه ایران. برای آشنایی بیشتر این مدیر سبزواری هم اکنون  روی اینجا کلیک کنید.

فیروزی ششتمدی، معصومه : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

 
 

ق:

 
 
قربانی، احمد: احمد قربانی. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این شخصیت هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 
 قنبری، محمود : دکتر محمود قنبری. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مدیر سبزواری هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.
 
 

ک:

کفاش ، حمید رضا : حمید رضا کفاش .برای اطلاعات بیشتر هم اکنون روی اینجا کلیک کنید

کلوتی، عباسعلی: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)


گ:

 
 
 

ل:

 
 
 

م:

محسنی ثانی ، محمد رضا : برای آشنایی بیشتر با این چهره با سابقه مدیریتی و سیاسی دیار سربداران  هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

مسکنی ،علیرضا : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

معصومی، مسیح الله: مسیح الله معصومی. برای آشنایی با این مدیر سبزواری هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 

 مغیثی، محمدتقی: برای آشنایی بیشتر با محمد تقی مغیثی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 

مقیسه، محمد حسین: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

مقیسه، محمد علی: برای آشنایی بیشتر با محمد  علی مقیسه هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

 

مقیسه، محمد: برای آشنایی بیشتر با محمد مقیسه هم اکنون  روی اینجا کلیک کنید.

 

مهری ،تقی : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

مهری ،حسین : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)

 

 مهری، عباس: (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 
مزینانی ،علیرضا : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 
 میر علی ،سید ابوالفضل : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 

ن:

 

 


و:

 

 


ه:

 
 هدایت نژاد ،علی اصغر :  (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 
هراتی ،حسین : (اطلاعات درحال جمع آوری و تکمیل است)
 
 

ی:

 


 

* * *


در پایان تحریریه اسرارنامه اعلام می کند ، این مطلب قابل ویرایش و قابل تکمیل است و مخاطبان گرامی می توانند در آینده با معرفی مدیران و چهره های سیاسی دیگری در سطح شهرها و روستاهای منطقه سبزوار بزرگ یا دیگر نقاط کشور و جهان که اصالتی سبزواری دارند و ارائه توضیحات مستند در خصوص آنان ، به تکمیل شدن این لیست یاری رسانند.
با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همه تلاش گران توسعه و آبادانی دیار سربداران .

 

شما نیز همین حالا ، با ارسال پیشنهادات خود به بخش نظرات اسرارنامه ، به تکمیل شدن این فهرست یاری رسانید.

 


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


انتصاب مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

وزیر صنعت ، معدن وتجارت با صدور حکمی ؛« محمد حسین مقیسه » را به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تعیین کرد.
5 مهر 1395 - ساعت 16:49

اسرارنامه: سلام دوست عزیز.
به پیشنهاد شما نام محمدحسین مقیسه در فهرست مدیران و چهره های سیاسی سبزوار سبزوار بزرگ درج شد. اما در منابع اینترنتی هیچ اشاره ای به سبزواری بودن وی نشده بود. اگر شما بتوانید معرفی کامل تری از این مدیر منتسب به سبزوار به دست آورده و در اختیار ما قرار دهید، کمک موثری به تکمیل شدن فهرست مدیران سبزوار بزرگ کرده اید.
پیروز باشید...

حسین مهراندیش | ايميل
0 مخالف 0 موافق
آقای دکتر محمود قنبری هم اکنون معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان است. محمود قنبری سابقه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های مرکزی،زنجان و سیستان و بلوچستان را نیز در کارنامه خود دارد و از این رو نیروی باتجربه‌ای در حوزه معاونت سیاسی امنیتی محسوب می‌شود.
اقای سید محسن اظهری - هم اکنون مدیرکل دادگستری استان سمنان می باشد
15 شهريور 1395 - ساعت 09:27

اسرارنامه: سلام دوست عزیز.
توضیحات مربوط به دکتر محمود قنبری هم اکنون به این فهرست افزوده شده و به رسم قدردانی نام شما در انتهای این مطلب به عنوان همکاری کننده در گردآوری اطلاعات درج شده است.
http://www.asrarnameh.com/pages.php?id=14622

اما درباره سید محسن اظهری نیاز به اطلاعات بیشتری داریم. زیرا اسرارنامه در حال حاضر هیچ منبعی برای تأیید سبزواری بودن ایشان در اختیار ندارد.
پیروز باشید...

سبزواری
0 مخالف 3 موافق
با سلام نام دکتر محمد علی طالبی از خدمتگزاران و بزرگان علمی ، اجرایی و سیاسی به این فهرست افزوده شود
27 مرداد 1395 - ساعت 17:02

اسرارنامه: سلام دوست عزیز.
بنا به پیشنهاد شما نام دکتر محمد علی طالبی در فهرست مدیران و چهره های سیاسی سبزوار بزرگ درج شد. در صورت امکان برای تهیه رزومه و بیوگرافی مختصری از ایشان نیز با اسرارنامه همکاری کنید.
پیروز باشید...

نام چریک پیر آقای بهزاد نبوی در این لیست قرار ندارد
2 دي 1394 - ساعت 12:00

حسین مهراندیش
0 مخالف 1 موافق
مهندس عباسعلی کلوتی مدیر قدیمی برق سبزوار (65-70) مدیرعامل برق سمنان- مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و ... بوده است. الان نمی دونم کجاست..
حسین مهری و تقی مهری هم نیاز به بررسی ندارد. حسین مهری مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران و تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا است که بجای سردار مومنی منصوب شدند.
4 تير 1394 - ساعت 10:50

اسرارنامه: سلام بر شما دوست عزیز و همشهری گرامی.
نام مهندس عباسعلی کلوتی به این فهرست افزوده شد.
نام آقایان حسین مهری و تقی مهری نیز از قبل در این فهرست وجود داشت.
اما برای تشکیل صفحه مستقل بیوگرافی برای این عزیزان، به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. لطفا در صورتی که اطلاعات بیشتری درباره زندگی و سوابق کاری این عزیزان دارید،با اسرارنامه در میان بگذارید.
پیروز باشید...

رضا کمالی | ايميل
0 مخالف 1 موافق
با سلام
مهندس غلامرضا انداده، معاون ٱموزشی جهاد دانشگاهی استان اصفهان هم می تواند در این فهرست قرار بگبرد
با تشکر
5 اسفند 1393 - ساعت 17:02

اسرارنامه: سلام دوست عزیز.
مهندس غلامرضا انداده براساس اطلاعاتی که شما دوست عزیز، نوشته اید، بیشتر از آنکه بتوان نامشان را در فهرست مدیران و چهره های سیاسی سبزوار درج کرد، باید ایشان را در ردیف چهره های علمی و دانشگاهی سبزوار به شمار آورد.
لذا بنابه پیشنهاد شما نام مهندس غلامرضا انداده هم اکنون در فهرست چهره های علمی و دانشگاهی سبزوار به آدرس زیر درج شده است:
http://www.asrarnameh.com/notes.php?id=3203

پیروز باشید...

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات