مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

سیاست   /   2 ارديبهشت 1396   /   کد مطلب: 16168   /   بازدید: 1979   /   نظرات: 2

شاخصه هاي نامزدهاي اصلح در انديشه تابناك امام خميني (ره)

شاخصه هاي نامزدهاي اصلح در انديشه تابناك امام خميني ره
 
1. شاخصه اخلاقي:
 
الف. اخلاق فردي؛
 
1. مزين به اخلاق اسلامي
 
2. متدين
 
3. متقي
 
4. مخلص
 
5. سالم
 
6. امين، معروف به امانت
 
7. مؤمن
 
8. داراي سعه صدر
 
9. شجاع
 
10. داراي حب نفس نباشد
 
11. پرهيز از معيارهاي غير اخلاقي
 
12. پرهيز از هواهاي نفساني
 
13. پرهيز از خودنمايي
 
ب. اخلاق اجتماعي؛
 
1. متعهد
 
2. احساس مسؤوليت
 
3. دلسوز به ملت و به خصوص طبقه مستضعف
 
4. خدمتگزار به اسلام و مسلمين
 
5. خدمتگزار به ملت و كشور
 
6. معروف به خدمت به مردم
 
7. مرتبط با مردم
 
8. از قشر متوسط مردم و آميخته با مردم
 
9. توجه به ارزش خدمت نه تحصيل مقام
 
10. خيرخواه امت
 
11. مورد اعتماد
 
12. ضابطه گرايي
 
13. عدم گروه گرايي
 
14. كار براي خدا
 
15. پرهيز از كار براي خود
 
16. ناباب نباشد
 
17. كارشكني نكند
 
18. فتنه گري نكند
 
19. ساده زيست
 
20. بي علاقه به زخارف دنيا
 
21. پرهيز از زندگاني اشرافي و مصرفي
 
22. پرهيز از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام
 
23. عدم سوء سابقه و انحراف
 
24. عدم خيانت
 
25. عدم احتمال انحراف اخلاقي در اعمال
 
26. حريت
 
27. صراحت
 
 
 
2. شاخصه اعتقادي:
 
1. صد در صد مسلمان
 
2. معتقد به احكام اسلام
 
3. معتقد به اجراي احكام اسلام
 
4. ملتزم به ولايت مطلقه فقيه
 
5. تعهّد به اسلام و حيثيت آن
 
6. عدم احتمال انحراف عقيدتي
 
 
3. شاخصه علمي:
 
1. متفكر
 
2. متخصص
 
3. اقتصاددان
 
4. علما و روحانيون مطلع از احكام شرعي
 
5. قدرت تشخيص مسائل
 
6. آگاه به مسايل روز
 
7. آگاه به نيازهاي كشور
 
8. منتج و نافع
 
9. روشنفكر متعهد
 
10. روحانيون مطلع از احكام اصول سياسي اسلام
 
11. مطلع بر اوضاع جهان
 
12. داراي فهم و درك سياسي
 
13. سياست را بفهمد
 
14. از روي جهالت با مسأله برخورد نكند
 
15. لايقتر از سايرين
 
16. كارشناس و متخصص متعهد و زبردست
 
 
4. شاخصه سياسي:
 
الف. عرصه داخلي؛
 
1. متعهد به قوانين كشور
 
2. حافظ منافع كشور
 
3. سياستمدار
 
4. احتياجات مملكت را بشناسد
 
5. مطلع به مصالح و مفاسد كشور
 
6. وجدان سياسي
 
7. داراي ديد سياسي
 
8. حق گرايي
 
9. اهل توطئه نباشد
 
10. مخالف طاغوت
 
11. عدم گرايش به دسته و گروه
 
ب. عرصه بين المللي؛
 
1. اجراي سايت نه شرقي، نه غربي
 
2. نه متمايل به شرق نه متمايل به غرب
 
3. آگاه به اوضاع سياسي جهان
 
4. قدرت تشخيص مسائل پيچيده جهان
 
5. بي گرايش؛ به دو قطب الحادي و سرمايه داري
 
6. مقابله در برابر فشارهاي امريكا و روس
 
7. مخالف با مكتب هاي انحرافي
 
8. منزه از گرايش به شرق و غرب
 
9. فهميدن مسائل خارجي و توطئه هاي دشمنان
 
10. استقلال
 
ج. عرصه انديشه و تفكر؛
 
1. داراي ديد و فهم سياسي
 
2. وفادار به جمهوري اسلامي
 
3. وفادار به قانون اساسي
 
4. غير منحرف
 
5. داراي بصيرت در امر دين و دنيا
 
6. موافقت با جمهوري اسلامي
 
7. معتقد به جمهوري اسلامي
 
8. قدرت تصميم گيري هاي قاطع
 
9. به صحنه آوردن احكام سياسي، اجتماعي
 
 
 

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


2 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات