مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

تعداد رويدادهاي مربوط به میراث : 1 رويداد

رویدادها » میراث »

خانه گوهری سبزوار ورای جنجال ها آنچه بود، آنچه باید بشود

انتشار خبر تخریب خانه گوهری در سبزوار، باعث واکنش هایی در فضای مجازی شده است. مالکان خانه گوهری قدمت آن را 100 ساله می دانند و می...
میراث / 21 آبان 1398
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات