مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه حکیم» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه حکیم» :

گفتگو با محمد همایی از اعضای موسس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری

  محمد همایی از کارمندان پیشکسوت دانشگاه حکیم سبزواری است که از نخستین سال های تأسیس این دانشگاه با نام سابق (تربیت معلم)در شهرستان سبزوار به این مجموعه...
/ 28 آذر 1395 / 4 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات