مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «ریاست فرودگاه سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «ریاست فرودگاه سبزوار» :

کاهش عملکرد فرودگاه سبزوار در سال 97

متاسفانه مدتها است که مسئولان سبزوار تنها حرف می زنند و مدیران دیگر شهرها عمل می کنند، به طور مثال عملیات بهسازی مقاوم سازی و تطویل باند...
اقتصاد / 8 ارديبهشت 1398
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات