مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «تاریخ نگاران سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «تاریخ نگاران سبزوار» :

برنامه های دقیق دانشگاه حکیم سبزواری برای اول آبان بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اعلام شد

دانشگاه حکیم سبزواری برنامه های دقیق خود را برای اول آبان روز بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی مورخ و ادیب برجسته ایرانی در سه بخش سخنرانی علمی، میزگرد...
دانشگاهی / 29 مهر 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات