مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «افزايش پروازهای فرودگاه سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «افزايش پروازهای فرودگاه سبزوار» :

افزايش پروازهای فرودگاه سبزوار در مسير تهران - سبزوار و بالعکس

پس از برقراری مجدد پروازهای دوشنبه، پرواز جدید روزهای پنجشنبه هم اضافه شد.   مدیر فرودگاه سبزوار از اضافه شدن پروازهای شرکت های هواپيمايی ماهان و آسمان در مسير...
اقتصاد / 22 مهر 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات